Rope access

Arbeten på höga höjder kan utföras på några olika sätt, och idag ska jag prata om detta och vi börjar med att kolla på vad rope access är för någonting.

Rope access, eller ibland industriell abseiling, är en metod för att arbeta på höjder med hjälp av rep och annan utrustning. Det används normalt på svåra platser som är svåra att ta sig till, t.ex. skorstenar, skyskrapor och till och med dammar. Processen kan vara mycket farlig, men den utförs normalt under överinseende av utbildade yrkesmän som vet exakt vad de gör. Detta innebär att om det skulle inträffa en olycka så har dessa personer fått instruktioner om vad de ska göra om något går fel, vilket bidrar till att hålla alla säkra. Det finns många olika företag över hela världen som erbjuder denna tjänst och du bör alltid kontrollera deras kvalifikationer innan du anlitar dem för något jobb. Här i Göteborg finns det väl ett par företag som behärskar detta, och jag skulle säga att de är flitigt anlitade. Det går även att jobba på höga höjder på andra sätt, med en kranlyft eller från en mobil arbetsplattform, för att nämna några exempel. Dessa kan styras av en förare eller vara självstyrande, och det är möjligt att få ett certifikat för att använda dem.

Innan du ger dig i kast med någon uppgift på hög höjd bör du tänka på några grejer. Först och främst måste du känna till de risker som är förknippade med arbete på hög höjd, t.ex. fallande föremål och ogynnsamma väderförhållanden som regn eller vind. Du bör också bära lämpliga kläder för uppgiften om du vill skydda dig mot eventuella risker. Dessutom är det viktigt att se till att din utrustning är säker och ordentligt underhållen så att du inte stöter på problem när du utför själva arbetet.